Logo Oefentherapie Bellestein

Weer lekker slapen?

Alle behandelingen

Contact opnemen

tarieven en vergoedingen

Zorgverzekering

De praktijk heeft met alle zorgverzekeraars in Nederland een contract.

Oefentherapie Cesar / Mensendieck wordt voor iedereen van 18 jaar en ouder uit de aanvullende verzekering vergoed.

Wanneer het een chronische indicatie betreft, worden de eerste 20 behandelingen vergoed uit uw aanvullende verzekering (afhankelijk van uw aanvullend pakket), vanaf de 21-ste behandeling komt de vergoeding uit uw basispakket.

Raadpleeg uw zorgverzekeraar voor de precieze vergoeding en voorwaarden.

Kinderen tot 18 jaar krijgen standaard 18 behandelingen uit de basisverzekering vergoed. Hierover wordt geen eigen risico in rekening gebracht door de zorgverzekeraar.

Indien u aanvullend verzekerd bent, worden de behandelingen van uw kind vanaf de 19e behandeling vergoed vanuit uw aanvullende verzekering.

Indien u door uw aantal vergoedingen heen bent of niet aanvullend verzekerd bent, dan ontvangt u aan het einde van iedere maand een factuur tegen de tarieven, vermeld in de tarievenlijst.

Behandelingen op kosten van de aanvullende verzekering vallen nooit onder uw eigen risico.
Het eigen risico geldt alleen voor de kosten van de basisverzekering.

Wanneer u voldoende verzekerd bent, wordt het behandeltarief dat uw oefentherapeut met uw verzekering heeft afgesproken gedeclareerd bij uw verzekeraar.

Geen aanvullende verzekering?

Tarieven oefentherapie Bellestein per 1 januari 2023

Per behandeling in de praktijk € 41,-.
Intake en onderzoek in praktijk met verwijzing € 45,-.
Intake en onderzoek in praktijk zonder verwijzing € 56,50.
Intake en onderzoek aan huis € 65,00.
Per behandeling aan huis € 51,50.

Bent u verhinderd? Als u de afspraak 24 uur van tevoren afzegt wordt deze niet in rekening gebracht.