Logo Oefentherapie Bellestein

Weer lekker slapen?

Alle behandelingen

Contact opnemen

Ademhaling

verbeter uw ademhaling

behandeling hyperventilatie

Goed ademen door oefentherapie

Oefentherapie Bellestein heeft de juiste kennis in huis om hyperventilatie en andere ademhalingsklachten aan te pakken en u weer de juiste ademhaling aan te leren.
Hiervoor zetten we verschillende behandelingen in; ieder met een eigen doel!

Het is belangrijk dat u zich bewust wordt van uw ademhaling en dat u leert deze te beheersen.

U leert uw ademhaling aan te passen aan de situatie waarin u zich bevindt.

Elisa Schoenmakers is uw ademcoach.

Wat is het doel?

Ademen zoals het past in de situatie.

Ademen zodat u kunt ontspannen als het mag.
Het is voor het lichaam uiterst belangrijk om op momenten echt tot rust te komen. Niet alleen voor het slapen gaan en tijdens de nachtrust, maar ook op momenten ‘door de dag heen’.
Deze momenten ‘door de dag heen’ kunnen soms kort zijn. Daarom is het belangrijk ze heel efficiënt in te vullen.

Hoe kom je tot een snelle ontspanning? Daar is de juiste ademhaling voor nodig.

Elisa loopt als coach naast je en samen oefen je tot het moment dat je je ademhaling zelf onder controle hebt.

Meer over ademhalingsklachten

Ademen doet u onbewust, het gaat de hele dag gewoon door.
U wordt zich pas bewust van als u ademhalingsklachten krijgt.

Er kunnen verstoringen optreden in uw ademhalingspatroon.
Deze verstoringen kunnen verschillende oorzaken hebben:

 • benauwdheid door een allergie

 • astma

 • COPD

 • longafwijking

 • stress

 • pijnklachten

 • verkeerde lichaamshouding

Als uw ademhaling niet goed verloopt kan uw hele lichaam uit balans raken.
Ademhalingsklachten resulteren vaak in verschillende andere klachten (afhankelijk van de oorzaak):

 • hyperventilatie (met o.a. duizeligheid als gevolg)

 • pijn en benauwd gevoel op de borst

 • hoofd-, buikpijn

 • tintelingen

 • krampen en buikpijn

 • gevoelens van angst en spanning

 • chronische vermoeidheid

duizeligheid en pijn door verkeerde ademhaling

Wanneer u niet op de juiste manier of snelheid ademt, kunnen er klachten ontstaan.

U kunt bijvoorbeeld te snel ademen. Hierdoor kan er duizeligheid ontstaan. Het kan ook zijn dat u niet diep genoeg inademt en daardoor onvoldoende zuurstof krijgt.

verkeerde ademhaling door stress

Welke klachten u krijgt en hoe vaak is per persoon heel verschillend.
Wanneer de hyperventilatie optreedt is ook heel verschillend. We kennen twee soorten hyperventilatie.

ademhalingsklachten hyperventilatie

Wat is hyperventilatie

Bent u aan het sporten?
Dan zult u vaker ademhalen dan als u in rust bent.
Als u in rust bent dan daalt uw ademhaling; uw ademhaling wordt lager dan in normale toestand.

Dit is een onbewust proces, uw lichaam regelt dit voor u.
Ademt u in rust te veel of te snel, dan is dit niet goed. Dit is geen normale situatie: u hyperventileert.
Er is dan niet altijd sprake van kortademigheid of benauwdheid.
Het is ook niet altijd gevaarlijk, maar wel heel vervelend en soms angstaanjagend en het kan u belemmeren in uw dagelijks functioneren.

Door het snelle ademen, ademt u teveel koolzuurgas uit en teveel zuurstof in. Hierdoor ontstaat er een overdosis aan zuurstof.

Te veel zuurstof kan averechts werken. Via verschillende mechanismen leidt het teveel aan zuurstof tot een remming van de ademhaling en een ophoping van koolzuur in het bloed.
Dit kan uiteindelijk hoofdpijn, prikkelbaarheid, slaperigheid en bewustzijnsstoornissen geven.

Klachten bij hyperventilatie

Welke klachten u krijgt en hoe vaak is per persoon heel verschillend.
Wanneer de hyperventilatie optreedt is ook heel verschillend. We kennen twee soorten hyperventilatie.

Acute hyperventilatie

Bij deze vorm heeft de patiënt een plotselinge versnelling van de ademhaling.
Dit noemen we een hyperventilatie aanval.

Bij een aanval is het duidelijk zichtbaar dat u te snel en te diep ademhaalt.

De ademhalingsklachten kunnen per persoon en situatie sterk verschillen.

De meest voorkomende klachten zijn:

 • benauwdheid, beklemmend gevoel op de borst, overslaan van het hart, hartkloppingen, pijn op de borst
  koude en klamme handen, zweten, kriebel of brok in de keel, zuchten en hijgen

 • hoofdpijn, licht gevoel in het hoofd, duizeligheid, slecht of wazig zien, zwarte vlekken voor de ogen, het gevoel hebben flauw te vallen

 • slap en moe gevoel in de knieën, prikkelend gevoel of krampen in handen of voeten, trillen, stijfheid rond de mond, droge mond, stijve handen

 • opgeblazen gevoel, pijn in de maag, misselijkheid, diarree of verstopping

 • het idee hebben dat alles er anders uitziet en dat geluiden anders klinken

 • onwezenlijk gevoel, het idee hebben alsof je buiten de wereld staat

 • zenuwachtigheid

 • angst om dood te gaan

 • concentratiestoornissen

 • vermoeidheid

 • prikkelbaarheid

Chronische hyperventilatie

Bij deze vorm heeft de patiënt voortdurende hinderlijke lichamelijke en soms psychische klachten zoals:

 • slaperigheid

 • prikkelbaarheid

 • depressie

 • piekeren

 • concentratieproblemen

Deze ademhalingsklachten ontstaan doordat u een verkeerde manier van ademhaling heeft.
Bijvoorbeeld net iets te vaak of te weinig ademhalingen per minuut.
Ook is het mogelijk dat u, onbewust, teveel koolzuurgas uitademt.
In beide gevallen is de zuurstofgraad in uw lichaam niet goed. De koolzuurgaswaarden in het bloed zijn te laag.

Oorzaken van hyperventilatie

Er zijn verschillende oorzaken van hyperventilatie. We beschrijven de meest voorkomende.

Zware inspanning

Als we een zware fysieke inspanning leveren dan beginnen we sneller en zwaarder te ademen om zo ons lichaam voldoende zuurstof te geven. Wanneer deze ademhaling vervolgens oncontroleerbaar wordt kan hyperventilatie optreden.
Het verkeren op grote hoogten kan ook hyperventilatie tot gevolg hebben.
Dit komt doordat door de lagere luchtdruk er per ademteug minder lucht en daardoor minder zuurstof wordt opgenomen. Daarom kan men spontaan beginnen te hyperventileren.

Stress

Als u voor een spannende situatie staat of hier middenin zit zal uw lichaam stresshormonen aanmaken.
Een bekend hormoon hiervan is adrenaline.
Het lichaam bereidt zich voor, of past zich aan, aan de situatie. U gaat vanzelf sneller ademhalen en uw hart gaat sneller kloppen.
Zo kunnen stress en gespannenheid ervoor zorgen dat u gaat hyperventileren.

Oververmoeidheid

Een acute aanval van hyperventilatie kan ontstaan doordat iemand oververmoeid is. Na een lange periode van zware werkdruk kan het gebeuren dat men zo vermoeid is dat men verkeerd begint te ademen.